Asociația

Asociaţia Komunitas este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2006 de un grup de tineri cercetători sociologi și antropologi, având la baza conceptul de ştiinţe sociale aplicate. Proiectele noastre se bazează pe un demers coerent de acţiune socială şi îşi propun să iasă din cadrul strâmt în care se manifestă de obicei ştiinţele sociale în România, punând accent pe dimensiunea aplicată a acestora, în paralel cu facilitarea înţelegerii anumitor noţiuni şi mecanisme sociale în rândurile tinerilor și ale publicului larg. Cu alte cuvinte, ne propunem să utilizăm cunoaşterea socială ştiinţifică în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii indivizilor şi comunităţilor.

De-a lungul anilor, am acționat în diverse formule de persoane și sub diverse strategii. Uneori nu am avut vreo strategie anume, acționând pe val și lăsându-ne purtați cu entuziasm de acesta. Cu timpul, ne-am maturizat ca și ONG, începând să acționăm mai organizat și mai structurat.
În prezent, ne concentrăm eforturile în 3 mari direcții:
a) crearea şi implementarea în școli și licee a unor metode și a unor manuale alternative de educație;
b) activarea spaţiilor publice urbane prin diverse intervenții urbane sau evenimente socio-culturale;
c) derularea unei strategii de dezvoltare comunitară în cartierul bucureștean Tei.

Scopul Asociaţiei este sa genereze schimbare socială și să contribuie la dezvoltarea solidarităţii sociale între oamenii proveniţi din medii şi categorii socio-demografice diferite. Asociația Komunitas a fost gândită din capul locului ca și laborator de științe sociale aplicate (antropologie și sociologie).

Komunitas isi propune sa participe la acest proces complex prin abordarea unor direcții de acțiune bazate pe următoarele obiective:
1. Derularea de programe alternative adresate copiilor și adolescenților, prin conceperea unor metode educaționale inovative, adaptate problemelor și realităților contemporane;
2. Promovarea unei atitudini participative în rândul tinerilor la viaţa comunităţilor în care trăiesc, prin intervenţii sociale şi prin exprimare artistică;

3. Promovarea comunicării multi-culturale prin crearea de contexte de interacţiune socială între grupuri sociale cât mai diferite;


4. Promovarea unui atitudini active împotriva discriminării grupurilor aflate în sărăcie sau în situaţia de excluziune socială prin intervenții sociale și organizarea unor acțiuni de solidarizare;


5. Promovarea diversităţii socio-culturale ca o resursă majoră în combaterea problemei stereotipurilor sociale negative între grupuri sociale diferite;


Mai multe informații găsiți pe site-ul asociației.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu